Home

2003 Great Smokey Mountains, USA
2003 Great Smokey Mountains USA

Klik hier om op de hoogte te worden gehouden van Blog Updates

HNL en HNW, oude wijn in nieuwe zakken?

2011 on line teaching TJSL B&B in France while also taken a Phorography course
2011 Rocamadour France

HNL, Het Nieuwe Leren, Virtueel lesgeven, een impressie
In het voorjaar van 2011 gaf Legal Houdini Academy voor de Thomas Jefferson Law School in San Diego het vak Internationaal Rechtsvergelijkend Faillissementsrecht. Dit vak werd gegeven als onderdeel van een zogenaamde Graduate Program van het International Tax and Financial Services programma van deze universiteit. Dit programma was zowel bedoeld voor juristen als ook voor niet juristen.
Het aardige van het Graduate Program was is dat het volledig on-line kan worden gevolgd. Dat betekent voor mij als docent dus ook dat ik flexibel ben voor wat betreft de lokatie waar vandaan ik de lessen geef. Ik rapporteerde in 2014 al hierover.

HNL, het Nieuwe Leren
HNL stond in 2011 nog nauwelijks in de belangstelling. Door de Covid 19 crisis is in 2020 on line lesgeven plotseling de norm geworden.

Het leek me daarom aardig mijn bevindingen uit 2011 nog eens te vermelden.


Voordeel 1:
Lokatie onafhankelijk
Als gezegd, studenten en docent hoeven niet meer te reizen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Dat gaat in een virtueel klaslokaal. Je logt in, en je ziet wie er in de klas zit. De persoon die spreekt zet zijn webcam aan en de rest kan hen zien. Er zijn ook al systemen waarbij iedereen tegelijkertijd elkaar kan zien. Zo zaten er in mijn klasje studenten die de lessen vanaf verschillende plekken in de Verenigde Staten volgde. Ik maakte optimaal gebruik van de mij geboden vrijheid door de les afwisselend te geven vanuit huis, vanaf een tweetal vakantie-adressen in Frankrijk (een keer vanuit een bed and breakfast in de Correze – zie foto boven. ik volgde een fotocursus in de buurt – een keer vanaf het terras van een internet café op Corsica – zie foto van Corsica hieronder – en twee keer vanuit het huis van vrienden).

2011 Corsica

Een snelle internet verbinding is alles wat je nodig hebt, de rest (laptop, hoofdtelefoon, microfoon en Ipad) maakt allemaal als standaard deel uit van mijn Legal Nomad Worker kantoortas. Mobiel internet heb ik niet geprobeerd, maar zou mogelijk ook al voldoende zijn.

Voordeel 2:
Alles on line
De Cloud is hot en bestaat ook al voor universiteiten. Veel universiteiten maken al gebruik van zogenaamde Blackboards waar al het collegemateriaal op beschikbaar is. De voordelen van dit systeem worden gebruikt in de gewone lesomgeving:
Het studiemateriaal kan allemaal on line ter beschikking worden gesteld. Geen gedoe meer met het maken van syllabi en het laten drukken, de docent kan het allemaal vanuit zijn eigen omgeving. Bovendien, studenten zijn tegenwoordig zeer vertrouwd zijn met het vergaren van kennis en het studeren via de computer. In de leslokalen worden de laptops meegenomen, er wordt on-line naar informatie gezocht en de artikelen worden vervolgens op de computer (of de e-reader) geraadpleegd. Er is kennelijk een voor mij onbegrijpelijke discussie over de vraag of dat wel verstandig is, zie Let Them Use Laptops: Debunking the Assumptions Underlying the Debate Over Laptops in the Classroom, Kristen E. Murray Temple University – James E. Beasley School of Law, te vinden op
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1761358
Ook de universiteitsbibliotheken merken dat we overschakelen naar virtueel kennisvergaren. Webpaginas van het internet zijn vaak welkome aanvullingen op artikelen. Via het internet is tegenwoordig ook veel audiovisuele content beschikbaar. Zo vond ik voor mijn collegereeks een paar aardige filmpjes over een aantal van mijn onderwerpen. Maar, bij het virtueel lesgeven is er een belangrijk bijkomend voordeel. De colleges worden allemaal opgenomen en kunnen dus ook later geraadpleegd worden. Ok, dat zou ook bij gewone colleges kunnen maar daar zijn dan allemaal weer dure voorzieningen voor nodig terwijl dat bij het virtuele lesgeven niet nodig. Het voordeel van het opnemen is helder, student kan nog eens nagaan wat er nu precies gezegd werd en als de student het college miste, kan hij (of zij) er voor kiezen het op een ander moment te bekijken.


Voordeel 3:
Live testen
Een – in theorie bestaand maar door mij nog niet toegepast – voordeel is de mogelijkheid om live te testen. Het systeem heeft de mogelijkheid om studenten zogenaamde pols af te laten leggen en om zo hun betrokkenheid en kennisniveau te meten. Omdat de studenten niet van elkaar – hoeven te – zien wat het antwoord is, kan dit een mooie optie zijn. In sommige organisatie is de zogenaamde e-learning al volledig ingevoerd voor sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Compliance.

Nadelen
Natuurlijk zijn er ook nadelen. Koffiedrinken met elkaar (of na afloop een kroeg bezoeken) is niet mogelijk. Alhoewel, ik merkte laatst dat ik in de ochtend al wandelend met mijn hond via de Iphone een leuke videochat kom hebben met een oude collega van me die nu in Zurich werkt. Heb – omdat het enige tijd zou duren voordat we elkaar weer live zouden kunnen – zien nog voorgesteld om allebei in een Starbucks te gaan zitten om samen virtueel dezelfde koffie te gaan drinken maar dat is wellicht nog een stap te ver. Voor nu is een combinatie van virtuele colleges en het daadwerkelijk live samenkomen de beste oplossing zou zijn. Maar, wie weet verandert dat snel omdat we steeds beter met de virtuele (leer)omgeving kunnen omgaan. Een ander nadeel kan zijn dat je de studenten niet ziet. De vage blikken, de non-verbale communicatie van studenten heb je niet, tenzij het systeem iedereen laat zien. In dat verband is aan te bevelen dat je elkaar voortdurend kunt zien. Vragen stellen kan wel via een chatbox, en dat werkt goed. Ook bij daadwerkelijk live samenkomen is het niet zo dat iedereen actief participeert. Mijn conclusie is dat dit een welkome aanvulling is van de bestaande studiemogelijkheden en mijn verwachting is dat het een grote vlucht gaat nemen.

2021

De crisis die in de wereld is ontstaan in 2020 heeft het on line lesgegeven plotseling tot het nieuwe normaal gemaakt. Wat ik in 2011 al verwachtte dat zou gaan gebeuren, is inmiddels het nieuwe normaal geworden. Helaas is het Nomaden bestaan door de lock down niet de norm, maar gelukkig kunnen we nog wel dromen over reizen en virtueel reizen. Ook om die reden wordt op deze serieuze juridische pagina veelvuldig gebruik gemaakt van foto’s van inspirerende lokaties. De foto’s zijn gemaakt door Legal Houdini zelf en Legal Houdini heeft dus ook het copyright over deze foto’s, tenzij anders op de site is vermeld.

Legal Houdini Academy neemt nu deel aan een on line PAO cursus van de Leidse Universiteit. Deze Specialisatieopleiding WHOA is bedoeld om de cursisten op te leiden tot herstructureringsdeskundige onder de pas in Nederland ingevoerde WHOA wetgeving. Op 24 februari 2020 stond op de voorpagina van het Financieel Dagblad (FD) dat het eerste WHOA akkoord is bereikt en door de rechter gehomologeerd. Op dit deel van de site zal regelmatig over de ontwikkingen van de nieuwe Nederlandse regeling van het buitengerechtelijk akoord worden gerapporteerd.

HNW, het nieuwe werken

In 2010 schreef ik al over HNW, het nieuwe werken, een door Gerald Essers geintroduceerd begrip en mijn variant voor de jurist, de Legal Nomad Worker. Danzkzij de Covid crisis komen alle juristen er inmiddels achter dat zij niet aan kantoor gebonden zijn. Sterker nog veel andere beroepen merken ook dat werken op afstand de nieuwe norm wordt. Een mooi overzicht is te vinden in een New York Times artikel van 29 maart 2021. Veel werkgevers realiseren zich dat de wereld veraderend is en dat we naar een nieuw normaal gaan. Locked down in een kantoor zitten is er in ieder geval nu en hopelijk in de toekomst niet meer bij. Dat maakt een mens blij.

Maar een Nomaden bestaan is tijdens de lock down ingewikkeld. Laten we hopen dat de lockdown snel overbodig is zodat we weer volop kunnen reizen terwijl we overal werken.