Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Legal Houdini en Legal Houdini Academy

2007 Argentat. France

Deze voorwaarden (Versie 2012-12) zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door Legal Houdini en Legal Houdini Academy worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. De voorwaarden zijn ook hier te downloaden.

2007

De uitingen op deze website zijn uitingen en de verantwoordelijkheid van Legal Houdini en Legal Houdini Academy. De informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overeenkomsten terzake juridisch advies en/of opleidingen te sluiten door Legal Houdini en Legal Houdini Academy worden uitsluitend schriftelijk (daaronder begrepen door uitwisseling van e-mails) aangegaan onder toepassing van de op deze website opgenomen algemene voorwaarden.

Omdat Legal Houdini en Legal Houdini Academy geloven in de verspreiding van informatie wordt de informatie op deze website aangeboden (met uitzondering van de videos, waarvan verspreiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Houdini Academy uitdrukkelijk is verboden, alle auteursrechten worden uitgeoefend) onder de zogenaamde Creative Commons BY-SA licentie, versie 4.0 (met dank aan Arnoud Engelfriet wiens boek De wet op Internet en fraaie website www.iusmentis.com de inspiratie is voor deze gedachte). 


Dit werk is valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Deze website wordt door Johan Jol persoonlijk bijgehouden. Hij gebruikt daarvoor de tool WordPress en de plug vertaalmachine GTranslate. Voor niet Nederlandstaligen: bij voorkeur excuses voor de onjuistheden die deze vertaalmachine (nog?) maakt. Legal Houdini zal trachten de Engelse versie handmatig bij te werken maar voor de andere talen is dat niet doenlijk simpelweg omdat hetzij Johan de taal niet voldoende beheerst hetzij niet beschikt over voldoende tijd heeft om de controle te verrichten.

Een opmerking over de inhoud van deze website en de verwijzing naar andere Internet pagina’s: Legal Houdini tracht bij het bepalen van de inhoud van deze website de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren. Eventuele verwijzingen naar andere websites geschiedt daarom steeds naar de (openbare) bron te vinden op het Internet door middel van een zogenaamde hyperlink. Daarbij komt het ook voor dat de hyperink alleen toegankelijk is met bepaalde abonnementen van derden (zoals bijvoorbeeld Financieel Dagblad, Financial Times, Wall Street Journal of New York Times). Indien u na raadpleging van de inhoud van de site meent dat de site inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrecht, wordt u verzocht contact met Legal Houdini op te nemen.

In verband met de grote hoeveelheid hyperlinks is het niet mogelijk om alle hyperlinks voortdurend up to date te houden. Excuses voor eventueel ongemak dat daardoor ontstaat. 

%d