Voorbeelden van cursussen

Voorbeelden van cursussen:

De Legal Houdini Academy kan presentaties en cursussen verzorgen over onder meer de volgende onderwerpen (zowel voor niet juristen als voor juristen):

 • Bijzonder Beheer bij banken
 • Alternatieve Financieringsvormen
 • Internationaal Verbintenissen- en Goederenrecht;
 • Internationaal Faillissementsrecht;
 • 15 jaar Internationale Herstructurering van ondernemingen, voorbeelden.
 • Oorzaken van de huidige crisis en de gevolgen voor de sydicate loan markt
 • Preparing voor de crisis, een presentatie over de mogelijke gevolgen van de crisis voor de onroerend goed markt en wat daar aan te doen
 • Crash course faillissementsrecht, waarin (ook voor niet juristen) het faillissementsrecht op praktische wijze uiteen wordt gezet
 • Herstructurering van ondernemingen, een overzicht van de (financiele en juridische) technieken die benut worden bij de herstructurering van ondernemingen, inclusief de (juridische) posities van de verschillende stakeholders (aandeelhouders, crediteuren)
 • Positie van de separatist in het faillissement
 • Overzicht voor structured finance relevante issues
 • Contractenrecht, onderdeel zekerheden: pandrecht, hypotheekrecht, eigendomsvoorbehoud, retentierecht, hoofdelijkheid en borgtocht;
 • Pauliana; en 
 • Verrekening.

Op uw verzoek stelt de Legal Houdini Academy een op uw wensen afgestemde presentatie of cursus samen. 

%d