Over Legal Houdini

Legal Houdini is de handelsnaam waaronder Johan T. Jol (naast zijn dienstverband bij ABN AMRO Bank N.V.) (op beperkte schaal) als zelfstandig ondernemer juridische (management) werkzaamheden verricht. Onder Legal Houdini Academy geeft Johan als zelfstandig ondernemer cursussen en presentaties.

De naam Legal Houdini is afgeleid van Harry Houdini, de bekende goochelaar en boeienkoning, vgl. Wikipedia verwijzing.

Houdini werd vooral beroemd door zijn vermogen om aan alle boeien te ontsnappen. Legal Houdini staat niet voor het ontsnappen aan de juridische boeien, maar voor het ontrafelen van juridische knopen. In het boek “The Houdini Solution” omschrijft Ernie Schenck de Houdini Solution aldus: “to put creativity and innovation to work by thinking inside the box”.

Anders gezegd en toegepast op Legal Houdini: Legal Houdini zoekt een oplossing voor juridische problemen die binnen de juridische kaders blijft. Legal Houdini haalt (slechts) de juridische kink uit de kabel, vandaar de slogan: To straighten out the legal hitch

Johan Jol is vanaf 1989 werkzaam geweest als advocaat en bedrijfsjurist. Hij is, ook in de jaren dat hij als manager van de juridische afdeling van NIBC Bank  optrad, zijn voorliefde voor het juridische metier niet verloren. In zijn tijd als advocaat trad Johan ook zeer regelmatig op als curator en vanuit die periode is zijn echte specialiteit ontwikkeld, het insolventierecht. In de laatste jaren specialiseert hij zich bijzonder op het terrein van het internationale insolventierecht, zie ook op deze pagina de Case Studies.

Onder de naam Legal Houdini Academy geeft Johan Jol regelmatig voordrachten over onderwerpen vanuit de juridisch-financiële optiek en treedt hij op als zelfstandig docent. Tussen 2011 en 2013 was hij als assistant professor verbonden aan de Thomas Jefferson Law School van San Diego voor het vak International Comparative Bankruptcy law. Lang voor door het Covid virus on line lesgeven de norm werd, gaf Johan al vanuit Europe virtueel les in de USA.

Hij is lid van de Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht en van de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering, een fellow van INSOLADfellow van INSOL en lid van INSOL Europe.

Johan Jol is thans als senior legal counsel in dienst van ABN AMRO Bank N.V. en is in verband daarmee niet beschikbaar voor werkzaamheden die rechtstreeks tegen ABN AMRO Bank N.V. zijn gericht of waaruit een belangenconflict ontstaat of zou kunnen ontstaan. Hij maakt deel uit van de Juridische Werkgroep Corporate van de NVB.

Johan is tevens lid van de Expert Group on Restructuring en Insolvency law van de Europese Commissie.

Hij benut zijn kennis en ervaring voorts via Legal Houdini en de Legal Houdini Academy. Hij beschikt in verband daarmee over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarvan de voorwaarden op verzoek beschikbaar zijn voor klanten van Legal Houdini.

Sinds 1 september 2015 is hij tevens verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Legal Houdini volgt de huidige ontwikkelingen op de voet, zie onder Know-how. Zie voor de cursussen en presentaties, de Legal Houdini Academy. Legal Houdini is ook sporadisch op Twitter te vinden.

De uitingen op deze website zijn uitingen van (en de verantwoordelijkheid van)  Legal Houdini en Legal Houdini Academy.  Zie verdere informatie onder Algemene voorwaarden. 

%d