Expert advies en cursus internationaal faillissementsrecht

2007 New York

Specialisten internationaal faillissementsrecht zijn schaars. Legal Houdini Academy geeft cursus en is beschikbaar voor lezingen op dit terrein. Legal Houdini is beperkt beschikbaar voor advies.

Herstructureringen en faillissementen spelen veelal over de landsgrenzen heen. Legal Houdini en Legal Houdini Academy hebben zich de laatste jaren steeds meer gespecialiseerd op dit terrein.  Johan Jol was tussen 2011 en 2013 verbonden aan de Thomas Jefferson School of Law in San Diego en gaf aldaar het vak Internationala Faillissementsrecht gaf. Hij organiseerde (onder met Carolijn Ulmer van Ulmer Legal) de laatste jaren cursussen op het terrein van internationaal verbintenissen- en goederenrecht en internationaal faillissementsrecht,. In 2013 nam Johan Jol deel aan de Insol Global Practice Course (first in class, with honours), de enige internationaal beschikbare opleiding op dit onderwerp. Hij publiceert regelmatig over dit onderwerp. Bij zijn werkgever ABN AMRO Bank is hij veelal betrokken bij internationale herstructureringen en recoveries. Johan Jol is lid van Insol Europe en NVRII en spreekt regelmatig op congressen over internationaal faillissementsrecht. Hij schreef voor de NVRII een preadvies over dit onderwerp dat in 2016 verscheen.

Sinds December 2020 maakt Johan deel uit van de Extended Group of Experts on restructuring and Insolvency law European Commission.

Voor het geven van cursussen en opleidingen op dit terrein is Legal Houdini Academy beschikbaar. Voor het geven van advies is Legal Houdini uitsluitend beperkt beschikbaar, dat wil zeggen uitsluitend indien en voor zover er geen (potentieel) conflict met zijn werkgever ABN AMRO Bank bestaat.

%d