Legal Houdini Academy

Legal Houdini Academy is de naam waaronder Johan Jol zijn activiteiten op het terrein van presentaties en cursussen verricht.  

Op dit gedeelte van de site van Legal Houdini  is  informatie over deze activiteiten opgenomen.

2005 Cambridge

Onze Missie

Legal Houdini Academy is bedoeld om te trachten begrip bij te brengen voor de legal hocus-pocus. Demystificering van het recht is daarbij het uitgangspunt.  

2007 Rotterdam

De geschiedenis van Legal Houdini Academy

Johan Jol geeft al jaren (met veel plezier) les op verschillende terreinen van (de praktische toepassingen van) het recht. Door zijn overstap van de advocatuur naar het bedrijfsleven heeft hij geleerd dat het overbrengen van het recht niet alleen een droge opsomming is van wettelijke regels maar dat het er vooral ook  om gaat om uiteen te zetten wat de praktische implicaties van de regels zijn.  

Zijn jaren als Head L egal / General Counsel bij NIBC Bank heeft hij vooral (ook)  benut om veel praktische juridische ervaring op te doen met allerlei bancaire produkten en de daarbij behorende juridische vraagstukken.

Zijn huidige werkzaamheden voor ABN AMRO Bank N.V. worden gecombineerd met zijn activiteiten als docent en opleider. Hij was tussen 2011 en 2013 als Assistant-Professor verbonden aan de Thomas Jefferson Law School in San Diego waar hij on-line het vak Internationaal rechtsvergelijkend faillissementsrecht gaf. Sinds 2015 is hij als guest lecturer verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Voorts geeft hij regelmatig cursus en/of lezingen  voor beroepsverenigingen, financiële instellingen en advocatenkantoren. Zie voorbeelden onder Recente artikelen, presentaties en cursussen.

2007 New York

Neem contact met ons op

Legal Houdini Academy
%d