Hoe doorstaat de onderneming de storm van crisis

2011 Venice

Hoe komt u als onderneming de credit crisis door en wat kan Legal Houdini daarin voor u betekenen?

Uw onderneming wordt door een financiële crisis geraakt. U hebt behoefte aan juridisch-financieel advies. Hoe doorstaat u deze storm? U voorziet discussies met uw crediteuren en vraagt zich af wat u moet doen. Waar moet u op letten? Hoe benadert u de crediteuren? Wat is de exacte juridische positie en hoe gaat u daar praktisch mee om?

Een praktisch jurist met relevante bedrijfseconomische kennis kunt u goed gebruiken. Legal Houdini kan u dat leveren.

%d