Blog

Legal Houdini Academy Blogs

WHOA IS ALIVE AND KICKING

Het heeft lang (wat mij betreft te lang) geduurd maar het is eindelijk zo ver, sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akoord (kort: “WHOA”) in werking getreden.

Een beknopt overzicht:

15 november 2013

Voortgangsbrief Minister van Veiligheid en Justitie, p. 4: Drie pijler benadering waaronder Versterking reorganiserend vermogen (zie par 2.3.):  Verwachting dat Wet Continuiteit  Ondernemingen II (WCOII) begin 2014 in consultatie kan worden gegeven.

15 juli 2014

Voortgangsbrief Minister van Veiligheid en Justitie, p. 4: verwijzing naar Insol Europe studie in opdracht van EU commissie; pre-consultatiefase WCOII

14 augustus 2014 – 15 december 2014

Consultatiefase WCOII, voorstel mede geinspireerd op UK Scheme en US Chapter 11. Legal Houdini is aangenaam verrast dat in de concept Memorie van Toelichting een verwijzing is opgenomen naar een artikel van zijn hand, te weten het Wettelijk faciliteren van (financiële) herstructureringen: het dwangakkoord, J.T. Jol in Herstructurering en insolventie: naar een Scheme of Arrangement, Zuidas Instituut voor Financieel recht, 2013, ook hier te vinden.

5 september 2017 – 1 december 2017

Consultatie WHOA

5 juli 2019

Wetsvoorstel WHOA ingediend bij Tweede Kamer. Kamerstukken 35249

26 mei 2020

Tweede Kamer stemt (na heftig debat) met WHOA in

22 september 2020

Memorie van Antwoord Eerste Kamer kamerstuk 35249, C, zie voor complete behandeling in Eerste en Tweede Kamer, deze link

6 oktober 2020

Eerste Kamer doet WHOA af als hamerstuk

1 januari 2021

WHOA treedt in werking.

Let the WHOA games begin!

Olympia, Greece
Olympia, Greece

And the first Winner is:

19 februari 2020

Rechtbank Noord Holland homologeert het eerste WHOA akkoord. De uitspraak is hier te vinden.

Update syllabus tot zekerheid waarvan

Legal Houdini Academy beschikt over een syllabus waarin de onderwerpen; tot zekerheid waarvan, de overgang van zekerheidsrechten en de regres en subrogatie worden beschreven. De syllabus is voor het laatst bijgewerkt op 26 augustus  2018.

 


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

%d