Herstructurering onderneming

2018 New York

Onderneming Y dient geherstructureerd te worden. Wat is de rol die Legal Houdini hierbij kan spelen?

Voorafgaand aan de (financiele) herstucturering dient een grondige analyse te worden gemaakt van – onder meer – de financieringscontracten. Wat is er nu exact afgesproken met het bankensyndicaat en de andere financiers? Wie is er onder welke voorwaarden bereid zijn mee te doen in een herfinanciering? Kan de herstructurering buitengerechtelijk plaatsvinden of is noodzakelijk een insolventieprocedure te starten. En in welk land ga je dat eigenlijk doen?

Onderneming X beschikt misschien wel over een huisjurist en een huisadvocaat, maar er is behoefte aan een echte specialist. Een ervaren jurist met financieel economische kennis en ervaring met herstructureringen en contacten met banken kan uitkomst bieden. 

%d